top of page
Rune Blomquist Hope
Ingeniør
Berit Reitan
Siv.ing

Berit Reitan ble uteksaminert fra NTH som sivilingeniør, bygg og anlegg, konstruksjonsteknikk i 1984. Hun har vært ansatt i firmaet siden 1984

Rune Blomquist Hope ble uteksaminert fra Høgskolen i Oslo som ingeniør i 2004. Han har vært ansatt i firmaet siden 2005

Om oss

Sivilingeniør Will Arentz AS er godkjent innen følgende områder:

Ansvarlig søker for alle typer tiltak, tiltaksklasse 2

Overordnet ansvar for prosjektering, tiltaksklasse 2

Prosjekterende Arkitektur, tiltaksklasse 1

Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 3

Prosjekterende Bygningsfysikk, tiltaksklasse 1

Uavhengig kontrollerende, overordnet ansvar for kontroll, tiltaksklasse 1

Uavhengig kontrollerende, konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 3

Her er våre ansatte. Vi består pr i dag av 7 ansatte, herav 4 sivilingeniører og 3 ingeniører.

Roar Gunnestad
Siv.ing Daglig leder og medeier
Rolf Aksel Smetveit
Siv. ing og medeier

Rolf Smetveit er født i 1974 og ble uteksaminert fra NTNU som sivilingeniør i 1999. Han har vært ansatt i firmaet siden 2005. 

Roar Gunnestad er født i 1974 og ble uteksaminert fra NTNU som sivilingeniør i 1999. Han har vært ansatt i firmaet siden 2001. Roar Gunnestad er firmaets daglige leder.

Thor Bjørn S. Haugland ble uteksaminert fra København Erhvervsakademi som ingeniør i 2012. Han har vært ansatt i firmaet siden 2017 

Karsten Pingel ble uteksaminert som diplomingeniør i tyskland i 2001. Han har vært ansatt i Will Arentz AS siden 2016

Karsten Pingel
Diplomingeniør
Thor Bjørn S. Haugland
Ingeniør
Petter Gravdal
Ingeniør

Petter Gravdal ble uteksaminert som ingeniør ved NTNU Gjøvik, linje konstruksjonsteknikk i 2017. Har vært ansatt i vårt firma siden 2017

bottom of page